TRANG THÔNG TIN GẮN KẾT VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Trang thông tin gắn kết và
hợp tác doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Hợp tác

Nhà trường

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

Không thu phí các nghề mà doanh nghiệp đặt hàng trùng với các nghề trong chỉ tiêu đào tạo của trường

Nhu cầu hợp tác đào tạo và tuyển dụng - Step 1 of 4
Click or drag a file to this area to upload.
Lưu ý: Chỉ chấp nhận file *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf dưới 10MB.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác với trường trong đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên

tin tức & sự kiện

tuyển dụng

VIDEO GIớI THIỆU TRƯỜNG

Uploading