TRANG THÔNG TIN GẮN KẾT VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Hợp tác nghiên cứu sản phẩm mẫu và cải tiến sản phẩm có sẵn

Theo nhu cầu và gợi ý của doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên của trường sẽ tham gia nghiên cứu sản phẩm mẫu hoặc cải tiến sản phẩm có sẵn miễn phí cho doanh nghiệp, cho đến khi đạt được yêu cầu sẽ chuyển giao sản phẩm.

Thiết bị kéo giãn cột sống thắt lưng trọng lượng nước
Chế tạo sản phẩm nâng cao hành vi bảo vệ môi trường – Thùng rác thông minh
Uploading