TRANG THÔNG TIN GẮN KẾT VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

HỢP TÁC TRONG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

Một số doanh nghiệp hợp tác mở xưởng, trung tâm trong khuôn viên trường

Xưởng sản xuất Baria Chocolate 

Gara ô tô Hoàng Anh Kiệt

Trung tâm Tiếng Nhật và Việc Làm Nhật Bản

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt – Hàn

Hợp tác với doanh nghiệp đào tạo kết hợp sản xuất

Gia công sản phẩm cơ khí chính xác
Thiết kế gia công sản phẩm mẫu
Thiết kế khuôn ép nhựa
Đo, kiểm sản phẩm mẫu trong lĩnh vực cơ khí chính xác
Hàn, chế tạo thiết bị, sản phẩm cơ khí
Thiết kế lắp đặt hệ thống tủ điện điều khiển, dây chuyền sản xuất
Thiết kế website, logo
Xưởng sản xuất bánh và dịch vụ tiệc tea break
Uploading