COOPERATION TO ENHANCE KNOWLEDGE AND SKILLS FOR WORKERS AT ENTERPRISE

TECHNICAL TRAINING ON OCCUPATIONAL SAFETY FOR BUSINESSES

TRAINING UNDER DECREE 44/2016/ND-CP
Các khóa huấn luyệnChứng chỉThời gian (dự kiến)
Nhóm 1: Người sử dụng lao độngChứng nhận8-16 giờ
Nhóm 2: Người làm công tác an toàn lao độngChứng chỉ24-48 giờ
Nhóm 3: Người lao động nặng nhọc, độc hại, vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngChứng chỉ15-30 giờ
Nhóm 4: Người lao động làm công việc nguy cơ tai nạn thấp Ghi sổ8-16 giờ
Nhóm 5: Người làm công tác y tế Ghi sổ8-16 giờ
Nhóm 6: An toàn vệ sinh viênChứng nhận4-8 giờ
TRAINING WORKSHOP SAFETY COURSES BY THEMES
Các khóa huấn luyệnChứng chỉThời gian (dự kiến)
Phân tích an toàn công việc(JSA)Chứng nhận16 giờ
Sơ cấp cứu ban đầu và bệnh nghề nghiệp(cơ bản, nâng cao)Chứng nhận8-32 giờ
Phòng cháy chữa cháy(liên kết)Chứng nhận16-48 giờ
Giám sát an toàn Chứng chỉ7-10 ngày
Cải thiện điều kiện lao động với 5S hoặc WiseChứng nhận8-24giờ
An toàn điệnChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn thiết bị áp lựcChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn vận hành nồi hơiChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn vận hành thiết bị nângChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn làm việc trong không gian kínChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn Hàn điện, Hàn hơiChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn Hóa chấtChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn làm việc trên caoChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn trong xây dựng công trình CN&Dân dụngChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn cơ khíChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn vận hành hệ thống lạnhChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn vận hành máy xây dựngChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn làm việc trên công trình nổiChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn vận hành máy cắt gọt kim loạiChứng nhận, Thẻ8-24giờ
An toàn lắp dựng giàn giáoChứng nhận, Thẻ8-24giờ

TRAINING AND CERTIFICATION (IN-COMPANY TRAINING OR SCHOOL TRAINING)​

Uploading